Chuyển hẳn địa điểm lớp rèn chữ đẹp tại 188 Quán Thánh sang Đội Cấn - gần Lăng Bác, chuyen-lop-ren-chu-dep-182-188-quan-thanh-sang-doi-can

Chuyển hẳn địa điểm lớp rèn chữ đẹp tại Quán Thánh sang Đội Cấn - gần Lăng Bác

Chuyển hẳn địa điểm lớp rèn chữ đẹp tại Quán Thánh sang Đội Cấn - gần Lăng Bác

Chuyển hẳn địa điểm lớp rèn chữ đẹp tại Quán Thánh sang Đội Cấn - gần Lăng Bác